Tilausehdot rekisteröityneen asiakkaan tilaamiselle sekä tarjouspyynnöille

Päivitetty: 08/2019

 

Käyttämällä forte.fi -sivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot.

1 Kattavuus

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat tämän Tecalemit Oy tarjoaman sivuston (www.forte.fi -sivusto) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla esim. tuotteiden ja palvelujen hankkimista varten.

2 Palvelut

2.1 www.forte.fi -sivusto sisältää tietoja ja mahdollisesti niihin liittyviä asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi.

2.2 Tecalemit Oy pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa www.forte.fi -sivuston toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia Tecalemit Oy ei ota vastuuta www.forte.fi -sivuston jatkuvasta käytettävyydestä.

3 Asiakkaan tietojen tallentaminen ja käyttö: Tarjouspyyntölomake ja tilauslomake

Tecalemit Oy tallentaa sivujen kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten henkilötiedot ainoastaan Tecalemit Oy:n omaa myyntikäyttöä varten. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

 

Tecalemit Oy ei käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Tecalemit Oy voi kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista haluamallaan tavallaan, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Tecalemit Oy voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

Tecalemit Oy ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Tecalemit Oy voi kuitenkin omaa myyntityötään varten luovuttaa henkilötietoja Tecalemit Oy:n asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Tecalemit Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Tecalemit Oy:n käyttämät sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella.

 

3.1 Yleiset ehdot Yksityis- ja yritysasiakkaat.

Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Tecalemitin välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

 

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tarjouspyyntöä tai tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai –numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

 

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Tecalemitin asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Henkilötietoja käytetään vain tarjouspyyntöjen ja kaupanteon vaatimiin myynnillisiin toimiin ja tärkeiden tiedotteiden toimittamiseen, jollei käyttäjä ole erikseen antanut lupaa muuhun käyttöön kuten markkinointiin.

 

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa http://www.forte.fi/tietosuojaseloste. Käyttäjällä on milloin tahansa oikeus pyytää omien tietojensa poistamista tai saada omat tietonsa itselleen ottamalla yhteyttä käyttösuojaselosteen ohjeiden mukaisesti.

 

Sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla sivustoa voidaan kehittää edelleen aiempaa käyttäjäystävällisemmäksi. Tecalemitin sivustoilla evästeiden tehtävä on helpottaa, parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Tarkemmat evästetiedot osoitteessa www.forte.fi/kayttoehdot

 

3.2 Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja –ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Tecalemit pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@forte.fi tai kirjeenä pääkonttoriin.

Reklamaatiohenkilöstö toimii suoraan johtoryhmän alaisuudessa. Henkilökunta konsultoi tarvittaessa johdon kanssa asiakkaan lähettämän reklamaation hoitamisessa.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (http://www.kuluttajariita.fi/) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Tecalemitta vastaan joko Tecalemitin kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Tecalemitin kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

 

3.3 Yritysasiakkaiden lisäehdot

Tecalemit ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Tecalemitin korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

 

Yrityskäyttöön hankitun laitteen takuuaika määräytyy valmistajan takuuehtojen mukaisesti, ja takuuajan päättyminen lopettaa Tecalemitin vastuun. Tuotteen fyysinen avaaminen laitteen muokkaamiseksi päättää takuun ja myyjän vastuun ellei valmistaja ole toisin ilmoittanut.

Tecalemit pidättää oikeuden ohjata yritysasiakkaat asioimaan suoraan valmistajan tai valmistajan valtuuttaman huoltoliikkeen kanssa.

 

Digitaaliselle medialle tallennettu data ja ohjelmistot ovat loppukäyttäjän vastuulla. Asiakas on vastuussa varmuuskopioiden ylläpitämisestä. Tiedostojen pelastaminen tuotteen vioittumisen jälkeen on maksullinen lisäpalvelu.

 

Tecalemit ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Tecalemit ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

 

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Tecalemitin sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Tecalemitin sopimusehtojen kanssa.

 

 

Tarjouspyyntökori ja ostoskori

Tecalemit Oy tallentaa sivujen kautta tehtyjen tarjouspyyntöjen ja tilausten henkilötiedot ainoastaan Tecalemit Oy:n omaa myyntikäyttöä varten. Henkilötietoja käytetään mukaan lukien mutta ei rajoittuen tarjouksen tekemiseen, ostotapahtuman vahvistamiseen, sopimuksen tekemiseen, tilaushistorian tallentamiseen ja tilauksen toimittamiseen.

 

Tecalemit Oy ei käytä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan, jos yhteydenottaja ei ole erikseen antanut oikeutta tähän käyttöön. Tecalemit Oy voi kuitenkin tiedottaa tärkeistä myytävään palveluun tai tuotteeseen liittyvistä muutoksista, päivityksistä tai muista ajankohtaisista asioista haluamallaan tavallaan, kuten esimerkiksi uudesta tuoteversiosta tai palvelukatkoksesta. Tecalemit Oy voi ottaa vapaasti yhteyttä annettujen yhteystietojen perusteella tarjouksen tekemistä tai kaupan suorittamista varten.

Tecalemit Oy ei luovuta tai myy henkilötietoja edelleen ulkopuolisen, kolmannen tahon vapaaseen käyttöön. Tecalemit Oy voi kuitenkin omaa myyntityötään varten luovuttaa henkilötietoja Tecalemit Oy:n asioita hoitaville yhteistyökumppaneille sekä tallentaa henkilötietoja verkkosivuston ulkopuoliseen sovellukseen tai palveluun, kuten sähköpostiviestintäohjelmistoon tai asiakkuudenhallintaohjelmistoon. Tecalemit Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin se liiketoiminnallisessa mielessä on tarpeellista. Tecalemit Oy:n käyttämät sovellukset ja palvelut voivat sijaita myös EU:n ulkopuolella.

Myyntiehdot

Noudatamme Teknisen Kaupan yleisiä myyntiehtoja (TK Yleiset 2010)

[LIITE]

 

 

4 Tietoja ja asiakirjoja koskevat käyttöoikeudet

4.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä tällä www.forte.fi -sivustolla.

4.2 Tecalemit Oy takaa käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja luovuttamattoman luvan käyttää Tecalemit Oy:n sivustolla käyttäjän saataville asetettuja tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja sovitussa laajuudessa, tai, jos tällaista sopimusta ei ole, Tecalemit Oy:n käyttöön asettamisen yhteydessä tarkoittamassa laajuudessa, sikäli kuin mikään kohdan 5 rajoituksista ei koske niitä.

4.3 Ohjelmistot asetetaan veloituksetta käyttöön kohdekoodimuodossa. Mitään velvoitetta asettaa lähdekoodi saataville ei ole. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle kun kyseisen ohjelmisto välitetään, ja jotka vaativat lähdekoodin saatavuutta. Tällaisessa tapauksessa Tecalemit Oy asettaa lähdekoodin käyttöön tästä syntyneiden kustannusten korvaamista vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa koskaan jakaa tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja kolmannelle osapuolelle. Niitä ei saa myöskään vuokrata tai asettaa millään muulla tavalla käytettäviksi. Jos laki ei sitä nimenomaan salli, käyttäjä ei saa muokata ohjelmistoa tai asiakirjaa eikä purkaa, tutkia käänteistekniikalla tai dekompiloida ohjelmistoa tai erottaa siitä mitään osaa. Käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion sikäli kuin se on tarpeen näiden käyttöehtojen mukaisen käytön jatkamisen kannalta.

4.5 Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja. Käyttäjän täytyy noudattaa näitä lakeja. Erityisesti käyttäjä ei saa muokata, paljastaa tai poistaa mitään alfanumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeushuomautusta sen paremmin tiedoista kuin ohjelmistosta tai asiakirjoista tai niiden kopioista.

5 Immateriaaliomaisuus

5.1 www.forte.fi -sivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat Tecalemit Oy:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Materiaaleja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuunottamatta kohdassa 4 mainittuja ehtoja, Tecalemit Oy:n sivuston yllä kuvattua sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman Tecalemit Oy:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Mitään yllä mainittua ei tule tulkita luvaksi, lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään Tecalemit Oy:n patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeuden alaista materiaalia. Se ei myöskään anna mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää mihinkään yllä kuvattuun materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

5.3 Sanaa Tecalemit Oy, muita tuotemerkkejä, kuvituksia ja logoja käytetään merkitsemään Tecalemit Oy:n tuotteita ja ne ovat Tecalemit Oy:n omaisuutta.

5.4 Näiden nimien ja tavaramerkkien käyttäminen edellyttää Tecalemit Oy:n nimenomaista lupaa. Tecalemit Oy-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. Tecalemit Oy:lle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

6 Käyttäjän velvollisuudet

6.1 Siirtyessään www.forte.fi -sivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

 • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
 • loukata yleistä siveellisyyttä;
 • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
 • syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
 • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;
 • levittää pyytämättömiä sähköposteja (niin sanottu ”spam”) tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia; lisäksi käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.

6.2 Tecalemit Oy voi estää pääsyn www.forte.fi -sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

 

7 Hyperlinkit

www.forte.fi -sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Tecalemit Oy ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöstä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. Tecalemit Oy ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

 

8 Evästekäytäntö ja tietojen tallentaminen käyttäjän koneelle

 

Tecalemit Oy:n sivustolla käytetään evästeitä (eng. Cookies), tarkemmat evästetiedot osoitteessa www.forte.fi/kayttoehdot

 

 

 

9 Käytetyt analyysityökalut

 

Tietyillä sivuilla käytämme erillisiä analyysiohjelmistoa analysoidaksemme verkkosivustomme rakennetta. Tarkemmat tiedot käytetyistä analyysityökaluista osoitteessa www.forte.fi/kayttoehdot

 

Kiinnostuitko Forté-tuotteista ja palveluista?

Olen,

Täytä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä!


Kuinka Forté-asiantuntija voi auttaa korjaamoita tuotteisiin liittyvissä myynnillisissä ja teknisissä kysymyksissä:

 • Perehdyttämällä Forté-tuotteisiin käytännön esimerkein ja materiaalin avulla
 • Opastamalla, miksi autoilijan kannattaa käyttää Fortè-tuotteita
 • Toimimalla yhteyshenkilönä ja maahantuojan edustajana teknisissä kysymyksissä
 • Antamalla tukea tuotteen myymiseen liittyvissä kysymyksissä
 • Tukemalla korjaamoa diagnostiikkaongelmissa
 • Toimittamalla ammattilaisille tarkoitetut käyttäjätunnukset, joilla pääset Fortén verkkosivuille
 • Toimittamalla Fortè-tuotteiden myyntiin liittyvää materiaalia markkinoinnin tueksi

Täytä yhteystietosi niin lähin jälleenmyyjäsi on sinuun yhteydessä!


Kuinka Forté-tuotteet voivat auttaa sinua:

Fortén edut:
 • Optimoi moottoritehon
 • Tasoittaa ajoa
 • Optimoi polttonesteenkulutuksen
 • Maksimoi käyttövarmuuden
 • Puhdistaa pakokaasuja

Kiitos yhteydenotostasi! Olemme sinuun pian yhteydessä.